Technológia Hemi-Sync

Ľudský mozog a jeho obrovský potenciál je predmetom bádaní už celé desaťročia. Najmä koncom 50-tych a začiatkom 60-tych rokov sa úsilie odborníkov sústredilo na hľadanie a skúmanie spôsobov, ako čo najviac využiť kapacitu mozgu človeka, využívanú doposiaľ iba minimálne. Tak sa v laboratóriách skúmali napríklad možnosti urýchľovania a skvalitňovania procesov učenia i myslenia, študovali sa schopnosti koncentrácie, experimentovalo sa s ovplyvňovaním vnímania zásahmi do tkaniva mozgu a podobne. Hemi-Sync, patentovaná technológia Monroeovho inštitútu, napomáha každému v sebe priamo ovládať rôzne stavy vedomia. Hemi-Sync proces podporuje navodenie unikátneho synchronizovaného stavu obidvoch mozgových pologúľ, čo umožňuje poslucháčovi realizovať jeho vlastné ciele dosiahnutím a udržaním cielene zameraného, vysoko produktívneho stavu mysle a mozgu. Táto technológia vznikla aj vďaka zakladateľovi Monroeovho inštitútu a vedúcemu bádateľovi v oblasti zmenených stavov vedomia Robert Allan Monroe.
Image


Nasledujúca stránka: Princíp fungovania technológie Hemi-Sync
cron