Šamanské putovanie - základný kurz

ImageImagePočas tohto zážitkového kurzu sa účastníci zoznámia so základnými technikami šamanizmu, ktoré im umožnia vstupovať do neobyčajných realít, nazývaných Horný a Dolný svet. Účastníci sú iniciovaní do tzv. šamanského putovania za pomoci bubnovania a ďalších techník, ktoré slúžia na hlbšie poznávanie šamanského stavu vedomia. Tieto techniky v šamanovi prebudia spiace duchovné schopnosti, vrátane schopnosti kontaktu s prírodou. Putovaním do Dolného sveta sa šaman kontaktuje so svojím silovým zvieraťom, ktoré má funkciu ochrancu a sprievodcu duchovným svetom. V Hornom svete sa šaman kontaktuje so svojim duchovným učiteľom, ktorý je osobným radcom, priateľom a učiteľom na duchovnej ceste šamana.

Cvičenia obsahujú vzájomné porovnávanie skúseností účastníkov s ich šamanským putovaním a tiež úvod do šamanského predpovedania a liečenia. Klasickým krokom k šamanskej práci sú techniky, ktoré umožňujú putovať, objaviť a učiť sa od svojich vlastných duchovných učiteľov v neobyčajnej realite. Účastníci sa učia používať šamanské putovanie na obnovovanie duchovnej sily a zdravia, a ako používať šamanizmus v každodennom živote na pomoc sebe, iným a planéte Zem.

Časový harmonogram:
Piatok:
1700 - 1730: Registrácia účastníkov
1730 - 2030: Teoretický úvod

Sobota:
0900 - 1200: Prvý blok cvičení
1200 - 1400: Obed
1400 - 1800: Druhý blok cvičení

Nedeľa:
0900 - 1300: Tretí blok cvičení
1300 - 1330: Záver kurzu
cron