Hemi-Sync: Prechod bránou (intenzívny)

Program kurzu Hemi-Sync: Prechod bránou (intenzívny) je vytvorený z kurzov Prechod bránou I. a Prechod bránou II. a voľne tak kopíruje intenzívny kurz Gateway Voyage® Monroeovho inštitútu v USA.

Účastníci kurzu sa postupne oboznámia s Ohniskami 10 a 12, (bližšie info Popis ohnísk), prostredníctvom rozličných cvičení. Ich účelom je pomôcť účastníkom prekonať vrodený strach z neznáma a zo zmenených stavov vedomia.

V ďalšej časti kurzu sa účastníci zoznámia s týmito cvičeniami:
  1. Pokročilé ohnisko 12
  2. Objavovanie intuície
  3. Skúmanie intuície
  4. Úvod do ohniska 15
  5. Rozširovanie možností ohniska 15
  6. Základy mimotelesného skúmania bytia - Lokale 1
  7. Navigácia v stave druhého tela - Lokale 2
  8. Kontaktovanie sa so sprievodcami
    a iné


Program Prechod bránou poskytuje nástroje pre sebapoznávanie a pre rozvíjanie, skúmanie a rozširovanie vedomia. Zvládnutím úvodných cvičení sa účastníkom otvára "brána" do nefyzických systémov energie a iných dimenzií skutočnosti.

ImagePrvý kurz Hemi-Sync: Prechod bránou (viď obrázok) sa na Slovensku uskutočnil už v októbri 1995 a odvtedy ANNWIN realizoval niekoľko desiatok kurzov. V roku 1996 ANNWIN realizoval tento kurz aj v Plzni, v Českej republike. Obidva úvodné kurzy (na Slovensku aj v Českej republike) boli realizované v spolupráci s manželmi Jill a Ronaldom Russellom, členmi profesionálneho tímu Monroeovho inštitútu a zároveň členmi poradného výboru ANNWINu.

Kurz Prechod bránou vznikol v roku 1976, keď kalifornský Esalen Institute v Big Sur požiadal Monroeov inštitút o prezentáciu nových metód a techník, ktoré TMI vyvinul. Týmito metódami a technikami bol, samozrejme, Hemi-Sync, ktorý však nikdy dovtedy nebol prezentovaný na verejnosti v kurzovom formáte. TMI túto ponuku a pozvanie prijal a Robert Allan Monroe, spolu s Billom Yostom, ktorý v Monroeovom inštitúte pôsobil ako technik, vycestovali do Esalenu. Kurzu, ktorý ponúkli, sa zúčastnilo 24 účastníkov a hoci kurz, podľa slov Roberta Monroea nedopadol veľkolepo, on a Bill Yost sa z neho poučili. Už onedlho sa začali objavovať žiadosti od jednotlivcov, ale aj organizácií, aby viedli viac takýchto kurzov. Takto začal TMI ponúkať príležitostné víkendové sedenia. Program dostal názov M-5000 (číslo predstavovalo očakávaný celkový počet účastníkov programu, hoci neskôr sa ukázalo, že tento počet bol nadsadený). Keď si pracovníci TMI uvedomili, že vytvárajú akési "okno" alebo "bránu", cez ktoré majú účastníci možnosť dosiahnuť iné stavy vedomia, dostal program názov Prechod bránou.
cron