Hemi-Sync: Prechod bránou II.

Kurz Hemi-Sync: Prechod bránou II. nadväzuje na kurz Hemi-Sync: Prechod bránou, čím sa napĺňa pôvodný kurz Gateway Voyage (Prechod bránou) Monroeovho inštitútu.

Pokiaľ sa účastníci v prvom kurze Prechod bránou oboznámili so základnými nástrojmi práce v Ohnisku 10 a Ohnisku 12, tak sa počas tohto kurzu zoznámaia s ďalšími praktickými aplikáciami týchto ohnísk, ako aj s Ohniskom 15 a 21.

Účastníci sa zoznámia s týmito cvičeniami:
  1. Pokročilé ohnisko 12
  2. Objavovanie intuície
  3. Skúmanie intuície
  4. Úvod do ohniska 15
  5. Rozširovanie možností ohniska 15
  6. Základy mimotelesného skúmania bytia - Lokale 1
  7. Navigácia v stave druhého tela - Lokale 2
  8. Kontaktovanie sa so sprievodcami
    a iné


Pozor!
Účasť na kurze je podmienená absolvovaním základného kurzu Hemi-Sync: Prechod bránou.
cron