Hemi-Sync: Cesta domov

ImageHemi-Sync: Cesta domov je zážitkový kurz o smrti a umieraní založený na relaxačných cvičeniach, ktoré sú podporené presnými a špecifickými zvukovými vzorcami zachytenými na audiokazetách. Je výsledkom spolupráce Roberta Monroa, objaviteľa metódy hemisférovej synchronizácie, známej pod názvom Hemi-Sync a dvoch odborníkov, Elizabeth Kübler-Ross, M.D., priekopníčky a svetoznámej bádateľky v skúmaní umierania, stavov blízkych smrti (u nás sú známe práce o klinickej smrti jej žiaka Raymonda Moodyho) a profesorom Charlesom Tartom, Ph.D., známym vo svete výskumami zmenených stavov vedomia. Niekoľkoročné využívanie tejto špeciálnej série v hospicoch, nemocniciach a opatrovateľských centrách v Európe i USA prinieslo výsledky pre mnohých klientov a ich príbuzných:
 1. zníženie strachu z fyzickej smrti
 2. prehĺbenie poznania, že ľudská existencia nezaniká fyzickou smrťou
 3. pomoc pri uvoľnení pocitov viny, emócií a myšlienok, ktoré zaťažujú umierajúceho
 4. prehĺbenie schopností empatie a podpory zo strany blízkych a opatrovateľov
 5. redukcia v prežívaní stresu pri umieraní blízkeho človeka
 6. lepšie vyrovnanie sa so smrťou blízkej osoby a jej emocionálnymi následkami
Cieľom kurzu je uviesť účastníkov do systému využitia metódy Hemi-Sync v bežnej praxi. Počas tohto kurzu sa účastníci oboznámia s:
 1. teoretickými východiskami metódy hemisférovej synchronizácie
 2. teóriou zmenených stavov vedomia a ich vzťahu k procesu umierania
 3. metódu hlbokej relaxácie a jej využitie pri práci s emocionálnym stresom
 4. možnosťami praktickej aplikácie metódy v práci s klientami
 5. zážitkové cvičenia na ďalšie prehĺbenie skúseností so zmenenými stavmi vedomia
 6. prehĺbenie zručností absolventov tréningu

Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem o vlastný rast a prehĺbenie vlastnej životnej skúsenosti.
cron